Escola Laietània

A la Família Laietània fem escola

L’Eficàcia de la Musicoteràpia en el Tractament dels Trastorns de la Parla i el Llenguatge

Leave a comment

Imagen1

Un dels elements essencials per a la supervivència humana és la comunicació. Les persones que tenen algun tipus de problema en la parla i el llenguatge veuen reduïdes les seves capacitats comunicatives, és per això que constantment s’estan buscant i estudiant noves tècniques i mètodes que ajudin a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.

Hi ha una gran varietat de patologies que comporten problemes de parla i llenguatge, i les causes són també diverses: des de problemes neurològics fins a dificultats en l’aprenentatge, passant  pels problemes d’origen físic (malformacions, …).  (Cassidy, 1994; Cohen, 1994; Rainey, 2003).

Així, l’afectació neurològica d’una o més zones del cervell implicades en el llenguatge pot tenir com a conseqüència una afàsia o una disàrtria. Les afàsies són trastorns lligats a la capacitat de comprensió i expressió del llenguatge, i les disàrtries, en canvi, estan lligades a aspectes motors de la producció del llenguatge (Cohen, 1994; Rychener, 2006). Altres problemes comuns de la parla i el llenguatge són el retard o trastorn fonètico-fonològic (quan hi ha una immaduresa del sistema fonètico-fonològic i es confonen determinats sons), les dislàlies (quan la producció d’un so està alterada a causa d’un mal hàbit articulatori), disglòssies (quan la producció de la parla està alterada a causa de malformacions o problemes orgànics) i la disfèmia (o tartamudesa, quan hi ha un trastorn en la fluïdesa de la parla) (www.fonologos.com).

Sovint les patologies lligades al retard mental i a trastorns generalitzats del desenvolupament van acompanyades de trastorns de la parla i el llenguatge, així com també hi van els problemes auditius (Cassidy, 1994; Chandler, Christie, Newson i Prevezer, 2002; Gfeller, 2000, Rainey, 2003).

Generalment els trastorns de la parla i el llenguatge es tracten a través d’una intervenció logopèdica, tot i que sovint aquest no és l’únic tractament que rep el pacient. Els logopedes treballen, en cada cas, buscant i utilitzant els recursos i estratègies indicats per solventar el problema de llenguatge específic. Així, en el cas de les afàsies i disàrtries es treballarà a partir de les capacitats que el pacient manté intactes, en el retard fonètico-fonològic es treballarà en el reconeixement dels trets diferencials dels sons (fonemes), en el cas de les dislàlies s’exercitaran els òrgans articulatoris per aconseguir que realitzin els moviments correctes i es treballarà la discriminació auditiva per facilitar el reconeixement dels fonemes, en el  cas de les disglòssies es treballarà en la rehabilitació per tal d’obtenir el millor rendiment possible dels òrgans articulatoris, i en el cas de les disfèmies el treball es dirigirà en facilitar noves estratègies de fluïdesa per fer front al trastorn  (Cohen, 1994; Le Huche, Allai, 2001; Rychener, 2006).

Una altra modalitat d’intervenció que treballa els problemes de parla i llenguatge és la Musicoteràpia. Hi ha diversos estudis que demostren que aquest tipus de tractament pot ajudar a millorar vàries àrees del desenvolupament de la parla i habilitats del llenguatge. El fet que la parla i la música comparteixin algunes característiques estructurals, combinat amb el fet que existeixen diferències en el processament d’ambdues (la música utilitza una gran varietat de parts del cervell distribuïdes en diferents zones, ja que conté una gran diversitat d’aspectes com la percepció del to, els patrons rítmics, etc.), reforça el potencial de la música en la rehabilitació de la parla (Rychener, 2006).

En pacients amb problemes de llenguatge deguts a una afectació neurològica, la musicoteràpia també parteix de les habilitats que el pacient té intactes com a punt d’inici per a la rehabilitació. Cantar i parlar tenen característiques comunes com l’expressió natural, la freqüència, el ritme , la intensitat i la dicció, però al mateix temps impliquen àrees del cervell diferents en el seu processament; persones amb dèficits en la parla poden tenir intactes les àrees del cervell que s’utilitzen a l’hora de cantar, és per això que el cant es presenta sovint com una forma efectiva i alternativa de rehabilitació de la parla. Aquesta és, precisament,  la base teòrica en la que es desenvolupa la teràpia d’entonació melòdica, la qual incorpora melodia i una entonació exagerada a les paraules i frases per tal de facilitar la parla a les persones que tenen un impediment en la producció d’aquesta (Cohen, 1994; Racette, Bard i Peretz, 2006; Rychener, 2006).

El fet d’aconseguir, mitjançant activitats musicals, experiències positives de comunicació, ajuda a millorar la motivació dels pacients amb aquest tipus de trastorns.

Amb nens amb diferents problemes de parla i llenguatge, s’ha demostrat que la musicoteràpia ofereix estructura, pautes de comunicació, desenvolupament de l’oïda, treball dels sons, de les articulacions i de l’expressió. A més també els proporciona oportunitats d’interacció i comunicació, reducció de l’ansietat que senten a l’hora de comunicar-se i un increment de la motivació (Rainey, 2003).

A través de cançons amb lletres adequadament adaptades s’han treballat, amb nens, diversos problemes relacionats amb habilitats de parla i llenguatge:  comprensió del missatge, discriminació de sons, producció de sons determinats (fonemes), velocitat i ritme de la parla, vocalització, respiració, etc. (Michel i Jones, 1991).

L’eficàcia d’una intervenció musicoterapèutica augmenta quan està coordinada professionalment amb una intervenció logopèdica; un treball interdisciplinari amb l’aportació dels coneixements de cada un dels professionals ofereix una base científica més sòlida a l’hora de definir els objectius i el pla de tractament, així com a l’hora de valorar els resultats obtinguts (Lathom, Edson i Toombs, 1965; Rychener, 2006).

Anna Castellà Solà

Mestre especialista en Educació musical i Musicoterapeuta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s